Parafia św. Mikołaja w Papowie Biskupim

Aktualności parafialne

2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015

Z dniem 1 stycznia 2015 r. zawieszona została aktualizacja "aktualności parafialnych"!

Badanie praktyk religijnych 2014

Dominicantes/Communicantes: 32,7/11,7

W dniu 26 października 2014 r. odbyło sie coroczne, ogólnopolskie badanie praktyk religijnych wiernych. Ma on na celu obliczenie wskaźnika dominicantes i communicantes dla całego kraju oraz dla poszczególnych parafii. Wskaźnik dominicantes oblicza się jako odsetek wiernych uczęszczających na niedzielną mszę św., w odniesieniu do ogólnej liczby zobowiązanych. Dla wszystkich parafii przyjęto to samo założenie, że zobowiązani do uczęszczania na niedzielną mszę św. stanowią 82% wszystkich wiernych. Pozostałe 18% to dzieci do lat siedmiu, chorzy, ludzie starsi itp., nie zobowiązani do uczestnictwa w niedzielnej mszy św. Tak więc za podstawę obliczania wskaźnika dominicantes przyjmuje się liczbę zobowiązanych, do których odnosi się liczbę uczestniczących w mszy św. w dniu badania. Ponieważ wśród osób uczestniczących w niedzielnej mszy św. jest zawsze grupa wiernych, którzy przystępują również do komunii św., jest możliwość ustalenia drugiego wskaźnika religijności - communicantes. Communicantes jest to liczba tych wiernych odniesiona do liczby zobowiązanych i również wyrażona jest w odsetkach procentowych.

Do parafii św. Mikołaja w Papowie Biskupim w roku 2014 należało 3270 osób, zatem liczba zobowiązanych wyniosła 2681 (82% z 3300).
Na wszystkie cztery niedzielne msze św. przybyło łącznie 876 osób (w tym na jedną mszę św. w kaplicy w Bartlewie 72 osoby). Wskaźnik dominicantes wyniósł więc 32,7 (876/2681x100%)
Do komunii św. przystąpiło łącznie 314 osób (w tym w Bartlewie 17 osób). Wskaźnik communicantes wyniósł 11,7 (314/2681x100%).

Na podstawie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń w kruchcie kościoła, odczyt z dnia 27.10.2014 r.


Więcej na temat badań praktyk religijnych: wikipedia.org oraz iskk.pl

Remont w kościele

W dniu 11 sierpnia 2014 r. rozpoczęto prace remontowe w kościele parafialnym, które trwało około dwóch tygodni. Odmalowano sklepienie główne oraz ściany. Sukcesywnie odmalowano też ławki.

Irena Santor w Papowie Biskupim

W dniu 9 sierpnia 2014 r. ponownie zawitała do Papowa znana piosenkarka Irena Santor. Jej obecność związana była z nadaniem tytułu "Honorowego Obywatela Gminy Papowo Biskupie". Więcej.

Poświęcenie nowej częsci cmentarza

W dniu 5 czerwca 2014 r. podczas wizytacji biskupiej, po ceremonii udzielenia sakramentu bierzmowania, w obecności duchowieństwa i wiernych biskup toruński Andrzej Suski dokonał poświęcenia nowej części cmentarza parafialnego.

Nowy mur przykościele

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. postawiono na nowo przykościelny mur od strony południowej kościoła. Do jego budowy wykorzystano cegłę z rozbiórki starego muru. Był on niebezpiecznie przechylony w stronę pomników i groził zawaleniem. Jego rozbiórka odbyła się w połowie marca 2014r.

Ogrodzenie cmentarza

W drugiej połowie października 2013 r. ogrodzono nową część cmentarza. Zamontowano także nowe bramy wjazdowe na teren nekropolii.

Badanie praktyk religijnych 2013

W dniu 20 października 2013 r. odbyło sie coroczne, ogólnopolskie badanie praktyk religijnych. W naszej parafii, do której należy 3300 osób, wypadło ono następująco. We mszach św. uczestniczyło w sumie 993 osoby (w tym w Bartlewie 70 osób). Komunię św. przyjęły 360 osób (w tym w Bartlewie 25 osób).

Liczba zobowiązanych: 2706 osób (82% z 3300).
Wskaźnik dominicantes: 36,7 (993/2706x100%).
Wskaźnik communicantes: 13,3 (360/2706x100%).

Irena Santor w Papowie Biskupim

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Papowo Biskupie odwiedziła znana polska piosenkarka Irena Santor. Wizyta odbyła się w ramach kręcenia scen do serialu dokumentalnego "Szlakiem gwiazd" realizowanego przez TVP o znanych osobistościach ze świata kultury. Jeden z odcików był poświęcony urodzonej własnie w Papowie pani Irenie Santor. Piosenkarka spacerując po miejscowości wspominała dziecięce lata spędzone w Papowie. Odwiedziła m.in. ruiny zamku krzyżackiego i Gminny Ośrodek Kultury, w którym odbyła się skromna biesiada na cześć najsłynniejszej papowianki. Ważnym punktem było też odwiedzenie kościóła parafialnego. Ksiądz proboszcz Stanisław Szuca oprowadził piosenkarkę po świątyni, w której została ochrzczona. Pokazał też księgę metrykalną z wpisem dotyczącym sakramentu. Odcinek serialu wyemitowany został 6 lipca 2013 r. w TVP1 o godz. 10.35.

Źródło: www.youtube.com (06.07.2013)

Nowy pomnik ks. kan. Henryka Bagińskiego

W dniu 17 listopada 2012 r. na przykościelnym cmentarzu zamontowano nowy pomnik na miejscu spoczynku ks. kan. Henryka Bagińskiego. Stary już, rozpadający pomnik który w swoim czasie swoim rodzicom a także dla siebie postawił ksiądz proboszcz nadawał się do wymiany. Na zbliżającą się dziesiątą rocznicę śmierci księdza proboszcza poczyniono starania aby postawić nowy bardziej okazały pomnik zasłużonemu księdzu. Decyzją Rady Parafialnej połowę kosztów przedsięwzięcia poniosła parafia a w połowie rodzina księdza.

Koncert muzyki klasycznej

W dniu 5 listopada 2012 r. o godzinie 18.00, po wieczornej mszy św. w kościele parafialnym odbył się koncert Toruńskiego Kwintetu Dętego. Występ toruńskich muzyków nastąpił w ramach projektu: "Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego".

Badanie praktyk religijnych 2012

W dniu 28 października 2012 r. odbyło sie coroczne, ogólnopolskie badanie praktyk religijnych. W naszej parafii, do której należy 3300 osób, wypadło ono następująco. We mszach św. uczestniczyło w sumie 1004 osoby (w tym w Bartlewie 78 osób). Komunię św. przyjęły 587 osób (w tym w Bartlewie 36 osób).

Liczba zobowiązanych: 2706 osób (82% z 3300).
Wskaźnik dominicantes: 37,1 (1004/2706x100%).
Wskaźnik communicantes: 21,7 (587/2706x100%).

Poświęcenie tablicy pamiątkowej

W dniu 27 października 2012 r. na terenie byłego cmentarza ewangelickiego w Dubielnie została odłonięta tablica pamiątkowa poświęcona spoczywającym tam zmarłym. Przy obecności władz gminnych wspólną modlitwę oraz poświęcenie tablicy dokonali ks. kan. Stanisław Szuca oraz ks. Jerzy Molin - proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu. Cmentarz ewangelicki założono w Dubielnie w drugiej połowie XIX wieku. Zajmował on obszar blisko 0,25ha i znajdował się w zachodniej części Dubielna przy drodze do Papowa Biskupiego.

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

W dniach 21/22 października 2012 r. (niedziela/poniedziałek) w Parafii św. Mikołaja w Papowie Biskupim odbyła się peregrynacja kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W uroczystości uczestniczyli: biskup pomocniczy diecezji toruńskiej Józef Szamocki, ksiądz dziekan oraz kilkunastu księży z dekanatu chełmżyńskiego. Asystę procesową prowadzili strażacy z papowskiej jednostki OSP. Przejęcie obrazu z sąsiedniej parafii w Lisewie nastąpiło ok. godz. 17.30 na głównym skrzyżowaniu przy cmentarzu i przeniesieniu w uroczystej procescji do parafialnego kościoła. Dzień później ok. godz. 16.00 nastąpiło odprowadzenie obraz w miejsce pożegnania do następnej ościennej parafii w Grzegorzu. Poprzednie nawiedzenia obrazu w parafii były w 1961 oraz w 1988 r.

Remont dachu i elewacji kostnicy cmentarnej

Na przełomie września i października przeprowadzono wymianę poszycia dachowego kostnicy oraz odnowiono elewację budynku.

Remont dachu kościoła na bocznym ołtarzu św. Huberta

Na przełomie sierpnia i września 2012 r. przeprowadzono remont generalny dachu kościoła parafialnego nad kaplicą boczną z ołtarzem św. Huberta. Była to kontynuacja remontu dachu głównej nawy przeprowadzonej w poprzednim roku.

Remont schodów oraz chodnika na cmentarzu parafialnym

W pierwszej połowie czerwca 2012 r. przeprowadzono remont schodów oraz chodnika w części od schodów do kaplicy. Zlikwidowano kłopotliwe stopnie. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Poświęcenie dzwonnicy w Bartlewie

W dniu 6 maja 2012 r. podczas wizytacji biskupiej poświęcenia dzwonnicy przy kaplicy filialnej w Bartlewie dokonał biskup pomocniczy diecezji toruńskiej biskup Józef Szamocki.

Wizytacja biskupa w parafii

W dniach 5 i 6 maja 2012 r. wizytował w parafi biskupi pomocniczy diecezji turuńskiej biskup Józef Szamocki. Wizytacja dokonywana jest w trybie 5-letnim. Poprzednia miała miejsce w 2007 r. Oprócz standardowego osobistego przeglądu stanu parafii, ksiądz biskup przeprowadził sakrament bierzmowania, przewodniczył i wygłosił kazanie podczas mszy świętej w intencji strażaków z okazji uroczystości św. Floriana.

Badanie praktyk religijnych 2011

W dniu 16 października 2011 r. odbyło sie coroczne, ogólnopolskie badanie praktyk religijnych. W naszej parafii, do której należy 3310 osób, wypadło ono następująco. We mszach św. uczestniczyło w sumie 1015 osób (w tym w Bartlewie 91 osób). Komunię św. przyjęły 347 osoby (w tym w Bartlewie 24 osoby).

Liczba zobowiązanych: 2714 osób (82% z 3310).
Wskażnik dominicantes: 37,4 (1015/2714x100%).
Wskażnik communicantes: 12,8 (347/2714x100%)

Inauguracyjna msza święta nowego wikariusza

W dniu 17 lipca 2011 r. podczas niedzielnej mszy świętej o godz. 9.30, nastąpiło uroczyste powitanie ks. Przemysława Wolnego. Była to zarazem inauguracyjna msza przeprowadzona przez nowego wikariusza. Ksiądz Przemysław pochodzi z parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu. W dniu 18 czerwca 2011 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu z rąk ks. bp Andrzeja Suskiego przyjął święcenia kapłańskie. Jest jednym z 13 diakonów z toruńskiego seminarium duchownego przyjmujących kapłańskie święcenia w roku 2011.

Uroczyste pożegnanie księdza wikariusza

W dniu 10 lipca 2011 r. podczas niedzielnej mszy świętej o godz. 9.30 nastapiło uroczyste pożegnanie i podziękowanie za pracę na rzecz parafii księdza wikariusza Krystiana Bółkowskiego. Ksiądz Krystian kończąc dwuletnią pracę w naszej parafii, rozpoczął jednocześnie przygotowania do pracy misyjnej w Peru.

.: © 2002-2018 :.